rechtsbijstand hanssnabel.nl

Wat is belangrijk bij een rechtsbijstandverzekering?

Home > rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken

Wij kunnen u de rechtsbijstandverzekeringen aanbieden van: Arag Rechtsbijstand, DAS Rechtsbijstand en SRK Rechtsbijstand.


Onderstaand geven wij u graag een indruk wat een rechtsbijstandverzekering nu eigenlijk dekt. Ook heeft u de mogelijkheid een vergelijking/premieberekening te maken of online een rechtsbijstandverzekering aan te vragen.


Voor advies graag contact met mij opnemen!

Gezinsrechtsbijstandverzekeringen

Gezinsrechtsbijstandverzekeringen bestaan vaak uit verschillende losse modules.

Een totaal pakket bestaat veelal uit de volgende modules: consument, werk & inkomen, wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De modules kunnen vaak ook los worden afgesloten. De meeste rechtsbijstandverzekeringen dekken alle leden van het gezin. Behalve de verzekeringnemer zijn dus ook de partner en ongehuwde thuiswonende of studerende kinderen meeverzekerd.


Externe kosten

De kosten die de verzekeraar zelf maakt worden altijd en onbeperkt vergoed.

Externe kosten worden echter lang niet bij elke verzekeraar altijd volledig vergoed.

Onder externe kosten vallen bijvoorbeeld proceskosten en de kosten van een advocaat en experts. De maximale dekkingen lopen erg uiteen.


Dekkingsgebied

Standaard is het dekkingsgebied veelal beperkt tot Nederland. Voor het verhalen van schade, verkeers- en strafzaken bieden de meeste rechtsbijstandverzekeringen ook dekking in Europa en een aantal landen rondom de Middellandse Zee. Geschillen uit arbeidsovereenkomsten en sociaal verzekeringsrecht zijn vaak gedekt in de Benelux en Duitsland. Sommige verzekeraars hanteren voor verschillende onderdelen ruimere dekkingsgebieden.

  

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

De volgende zaken zijn meestal standaard gedekt op een rechtsbijstandverzekering:


Verhalen van schade: alleen als u schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is.

Contracten: problemen n.a.v. contracten over consumentenzaken.

Overheid: persoonlijke conflicten met de overheid. Geen belastingzaken.

Personen- en familierecht: problemen bij nalatenschappen en adoptie. Echtscheiding is meestal niet of zeer beperkt gedekt (mediation).

Strafzaken: Als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.


De volgende zaken moeten soms apart worden meeverzekerd:

 

Verkeer: problemen als gevolg van het deelnemen aan het verkeer. Sommige rechtsbijstandverzekeraars bieden ook hulp bij conflicten bij het aankopen van een auto.

Wonen: problemen rond een huurwoning of eigen woning. Vaak ook bij een vakantiewoning voor eigen gebruik.

Arbeid: problemen op het werk bijv. bij reorganisaties of ontslagen. Ook bij problemen met uw pensioen.

Fiscale zaken: bij sommige verzekeraars kunt u dit apart meeverzekeren.Wat dekt een rechtsbijstandverzekering niet?


Verzekeraars geven geen dekking als de verzekerde de afhandeling van de zaak hindert. Bijvoorbeeld als een geschil te laat gemeld wordt. Zaken die al speelden of waarvan het op het moment van sluiten van de verzekering duidelijk was dat ze zouden gaan spelen, worden ook niet gedekt. Problemen met belastingen, vermogensbeheer en exploitatie van onroerend goed worden bij de meeste verzekeraars uitgesloten. Bij sommige verzekeraars kan het wel apart worden meeverzekerd. Problemen met de overheid over algemeen geldende regels worden ook niet gedekt.

Hans Snabel

Verzekerings- en Adviesburo


Berlagelaan 6

3723 AD  Bilthoven06-123 70 402 (ook WhatsApp)


info@hanssnabel.nl