Wat is belangrijk bij een reis- en annuleringsverzekering?

Home > reisverzekering

Reisverzekeringen vergelijken

U moet er toch niet aan denken dat door een inbraak in uw vakantieverblijf uw welverdiende rust verandert in een nachtmerrie.


Wij verzekeren u graag op een manier die past bij uw persoonlijke reisstijl. U kunt kiezen uit twee typen reisverzekeringen tegen lage premies. Gaat u meerdere keren per jaar in Nederland of in het buitenland op vakantie, dan is een doorlopende reisverzekering al snel een aantrekkelijke keuze. U betaalt maar één keer poliskosten en hoeft nooit meer na te denken over uw reisverzekering. Gaat u minder dan twee keer per jaar op vakantie dan kunt u kiezen voor de kortlopende reisverzekering. Zowel de doorlopende als kortlopende reisverzekering kunt u zelf samenstellen aan de hand van een basisdekking met aanvullende modules. Zo betaalt u alleen voor de dekking die u wilt.

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering dekt de financiële gevolgen van een annulering tot een bepaald bedrag. Ook wanneer u uw vakantie vroegtijdig moet afbreken, vallen de resterende kosten onder de dekking van deze verzekering. Bent u op zoek naar een reisverzekering/annuleringsverzekering tegen een scherpe premie en met een uitgebreide service? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over reisverzekeringen of maak eenvoudig een premieberekening/vergelijking op deze website.


De doorlopende reisverzekering

Deze is gemakkelijk, omdat u dan niet steeds apart een reisverzekering hoeft af te sluiten. Als u vaak (circa 2 weken per jaar) op vakantie gaat is het veelal voordeliger een doorlopende reisverzekering af te sluiten.


Dekking voor buitengewone kosten

Deze rubriek dekt verschillende kosten die u onverwachts moet maken. Bijvoorbeeld kosten in verband met vroegtijdig terugkeren naar huis door een ernstige ziekte of sterfte van een familielid of als bijvoorbeeld uw huis in Nederland is afgebrand. Ook kosten door een noodgedwongen verlenging van de vakantie door ongeval, ziekte of door onvoorziene omstandigheden zijn gedekt op de reisverzekering. Dit geldt ook voor de kosten van reddings- en opsporingsoperaties (de bekende banaan op de wintersport) als u in de bergen verdwaald of gewond bent geraakt.

Tot slot vallen ook de kosten van het repatriëren van de verzekerden in geval van ziekte of ongeval onder deze dekking. Bij overlijden zijn dit de kosten van het overbrengen van het lichaam of de kosten van de overkomst van familie naar de begrafenis in het buitenland.


Dekking voor bagage

Deze rubriek dekt wat u voor persoonlijk gebruik meeneemt op de reis tegen verlies, diefstal en beschadiging. Geld en cheques zijn meestal uitgesloten maar hiervoor kunt u zich vaak aanvullend verzekeren.

De vergoedingen zijn altijd gebonden aan een maximum. De schade wordt vergoed op basis van dagwaarde. In de praktijk betekent dit dat u voor spullen van een paar jaar oud niet meer zoveel terugkrijgt...

Let op! Verzekeraars eisen dat u goed op uw spullen let. Zo worden spullen die 's nachts onbeheerd achtergelaten worden in een auto door de meeste verzekeraars niet vergoed. Geld, cheques en kostbaarheden moet u bij u houden of in een kluis in het hotel achterlaten. Het is raadzaam om u goed te verdiepen in deze zogenaamde voorzichtigheidsclausules.

Veel klachten bij reisverzekeraars gaan over deze bepaling in de polisvoorwaarden.


Dekking voor geld en cheques

Geld en cheques kunt u vaak dus apart meeverzekeren. Soms vallen ze onder de standaarddekking. Het verzekerde bedrag voor geld & cheques is aan een maximum gebonden en geldt per polis.


Dekking voor medische kosten

Deze rubriek dekt de onvoorziene kosten van artsen, medicijnen, ziekenvervoer en ziekenhuisopname. Daarnaast worden onder voorwaarden (een deel van) de tandheelkundige kosten bij een ongeval of spoedgeval vergoed. Of het noodzakelijk is om u te verzekeren hangt af hoe u in Nederland verzekerd bent en waar u heen gaat. Of u zich bij moet verzekeren is afhankelijk van de dekking van uw huidige verzekering. De meeste verzekeraars hebben een werelddekking. Dat wil zeggen dat u ook in het buitenland verzekerd bent. De vergoeding van deze zorg is naar Nederlandse maatstaven. Dit kan dus betekenen dat u niet de volledige kosten krijgt vergoed.


Dekking voor ongevallen

Deze rubriek geeft een uitkering bij overlijden en bij blijvende invaliditeit door een ongeval. Net als bij een ongevallenverzekering wordt bij gedeeltelijke invaliditeit ook maar een deel van de verzekerde som uitgekeerd.


Automobilistenhulp

Deze rubriek biedt hulp bij repatriëring van uw voertuig en/of de inzittenden na een ongeval of pech. Ook de kosten voor het opsturen van onderdelen en noodreparaties langs de weg worden meestal vergoed.

De automobilistenhulp is alleen nodig als uw autoverzekering dit niet dekt of als u niet op een andere manier, bijvoorbeeld via de Internationale Reis- en Kredietbrief, gedekt bent. De dekking geldt meestal alleen voor relatief jonge auto's.

Hans Snabel

Verzekerings- en Adviesburo


Berlagelaan 6

3723 AD  Bilthoven


030-225 15 52

06-123 70 402 (ook WhatsApp)


info@hanssnabel.nl