Verzekerings- en Adviesburo H. Snabel op Linkedin
Verzekerings- en Adviesburo H. Snabel op Facebook
Blog van Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel
klik hier als u de mobile website wil gebruiken
✅ autoverzekering vergelijken ✅ snel opweg met de juiste verzekering

Vergelijk hier uw zorgverzekeringen incl. collectiviteitskorting de Zorgvoordeelpolis
Aansprakelijkheid (AVP) verzekeren tegen een voordelige premie!
Wat vergoed een inboedelverzekering? Verschillen in inboedelverzekeringen.
Opstalverzekeringen vergelijken bij 15 verschillende verzekeraars | sluit online.
rechtsbijstandverzekeringen vergelijken op voorwaarden en dekking | sluit online.
Pakketverzekeringen vergelijken (inboedel, opstal, aansprakelijkheid, reis en rechtsbijstand) | Sluit online
Upload uw polis voor een vrijblijvende Polischeck!
Uw caravan of vouwwagen verzekeren tegen een voordelige premie!
Uw kampeerauto verzekeren tegen een voordelige premie!
Uw pleziervaartuig verzekeren tegen een voordelige premie!
Reis- en annuleringsverzekeringen vergelijken | online afsluiten is direct dekking
✅ autoverzekering vergelijken ✅ snel opweg met de juiste verzekering
Bestelautoverzekeringen vergelijken met een voordelige premie | online afsluiten

Fietsverzekeringen vergelijken en verzekeren tegen een voordelige premie!
motorfietsverzekeren vergelijken op voorwaarden en premie | sluit online
Oldtimerverzekeringen vergelijken en direct afsluiten!
Pechhulpverzekeringen vergelijken | sluit online.
Het Waarborgfonds Motorverkeer | Hoe zit dat nu precies?
✅ 10% korting op Uw schadeverzekeringen ✅ maak hier snel premieberekeningen ✅ sluit online!
Bestelautoverzekeringen vergelijken met een voordelige premie | online afsluiten
Vrachtautoverzekeringen vergelijken en afsluiten | Altijd 10% korting op vrachtautoverzekeringen
zakelijke verzekeringen inventaris, bedrijfsgebouw, aansprakelijkheid | 10% online korting!
Upload uw polis voor een vrijblijvende Polischeck!
Onafhankelijk Hypotheek advies - hanssnabel.nl
Kies voor digitale polissen en beheer deze met een app!
Download hier Uw verzekerings documenten | schadeformulieren en polisvoorwaarden
Dienstverleningsdocument/Advieswijzer
Over ons en reviews van Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel.
Adresgegevens van Hans Snabel Verzekeringen. 📞 06-123 70 402
Hans Snabel voor persoonlijk verzekeringsadvies!


Wat vergoed een inboedelverzekering? Verschillen in inboedelverzekeringen.

Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel op Linkedin
Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel op Facebook
BLOG/RSS feeds Verzekeringen

inboedelverzekering bilthoven

Logo van Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel
Bereken en vergelijk zelf onze voordelige autoverzekeringen
Handshake logo Hans Snabel Verz. en Adviesburo

Een inboedelverzekering dekt het verlies of beschadigd raken van uw inboedel.

Er zijn grote verschillen in de polisdekking van inboedelverzekeringen.

Sommige mensen denken "alle inboedelverzekeringen zijn hetzelfde" ik kies gewoon de goedkoopste...even Googlen,

en een goedkope verzekering afsluiten. Die mensen besluiten dan enkel te kijken naar de hoogte van de premie want de dekking is

toch echt niet hetzelfde als de iets duurdere inboedelverzekering die ze nu waarschijnlijk hebben!

Was dat niet een uitspraak? "alle waar naar zijn geld..."

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een zogenaamde smartphone en/of tablet als u deze laat vallen kost u dit veel geld maar

op een goede inboedelverzekering die dit dekt heeft u deze kosten er al heel snel uit en heeft u wellicht geen aparte telefoonverzekering nodig!
Inboedelverzekeringen vergelijken en online afsluiten doet u snel en eenvoudig op hanssnabel.nl.

  

U bevindt zich hier: Home > inboedelverzekeringen

Inboedelverzekering vergelijken

Bereken hier uw inboedel premie

Een inboedelverzekering dekt het verlies of beschadigd raken van de inboedel. Wat is nu eigenlijk inboedel; onder inboedel vallen alle roerende zaken die tot uw particuliere huishouding behoren. Het betreft de huishouding van de verzekeringnemer en iedereen die duurzaam met hem/haar samenwoont. Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen. De belangrijkste dekkingen zijn:


  

 • uitgebreid
 • extra uitgebreid
 • meest uitgebreid (ook wel “all-risk” of “van buiten komend onheil” genoemd)De uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking tegen:


  

 • brand
 • blikseminslag
 • ontploffing
 • storm
 • waterschade
 • olie, rook en ook roet
 • diefstal en vandalisme
 • rellen, relletjes en opstootjes
 • aanrijding en aanvaring
 • waterschade door breuk van een aquarium
 • waterschade door een lekkend waterbed (mits goed onderhouden)
 • omvallen van bomen, kranen en heistellingen
 • onvoorzien van het springen van waterleidingen door vorst
 • beroving, diefstal en afpersing met geweld
De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt veelal de volgende aanvullende dekkingen:

 

 • schroei-, zeng- en smeltschade
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt
 • schade aan inhoud van koelkasten en diepvriezer t.g.v. het uitvallen van de stroom
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in waterleiding op te sporen
 • vandalisme aan en diefstal (of een poging daartoe) van tuinmeubilair, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed dat zich in de tuin of op het balkon van de woning bevindt.
De meest uitgebreide (all-risk) verzekering biedt dekking tegen elk van buitenkomend onheil.

Ieder plotseling en onvoorzien onheil is daarmee in principe gedekt.

De polis kent echter wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door huisdieren is vaak uitgesloten!
Een aparte telefoonverzekering is in heel veel gevallen helemaal niet nodig en onnodig duur! Laat u voordat u een telefoonverzekering gaat afsluiten eerst door ons goed adviseren.


Wat is nog meer gedekt?

Inboedelverzekeringen kennen een aanvullende dekking voor kosten die samenhangen met het afwikkelen van de schade.

De kosten die onder de aanvullende dekking vallen, worden vergoed boven de verzekerde som.

Het gaat dan om:

 

 • bereddingskosten, dat zijn kosten die gemaakt worden om de schade te beperken
 • de expertisekosten.Bovenop de verzekerde som, maar tot maximaal 10% van de verzekerde som is gedekt:

 

 • de opruimingskosten
 • extra hotel- en pensionkosten
 • de kosten van een tijdelijke opslag en vervoer van de inboedel
 • schade aan betimmeringen, metsel-, wit-, behang- en schilderwerk alsmede aan andere zaken die door de huurder zijn aangebracht soms moet dit apart worden meeverzekerd onder het zogenaamd huurdersbelang.
 • soms ook eigendommen van derden. Mits de verzekerde som toereikend is en de verzekering van de derde deze niet vergoedt.


Wat is niet gedekt?


De volgende gebeurtenissen zijn niet gedekt:

 

 • aardbevingen
 • overstromingen
 • molest (oorlog, opstanden)
 • atoomkernreacties
 • de dekking diefstal van geld en geldswaardig papier is vaak beperkt.


Kostbaarheden


Onder de inboedel kunnen zich kostbare zaken bevinden. Bijvoorbeeld:


  

 • antiek
 • schilderijen
 • kunstvoorwerpen
 • verzamelingen
 • (lijf)sieraden
 • audiovisuele apparatuur. Onder audiovisuele apparatuur wordt verstaan: alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, cd/dvd/blu-ray-spelers, televisietoestellen, video/dvdcamera’s en – recorders en alle soorten computerapparatuur. Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen, informatiedragers, cd’s, dvd’s, boxen etc..


Bij de meeste verzekeraars vallen kostbaarheden, mits de waarde niet een te hoog percentage van de inboedel uitmaakt, gewoon onder de inboedelverzekering. Lijfsieraden zijn in geval van diefstal vaak tot een bepaald maximum gedekt.

Let op! Veel verzekeraars hanteren in de grote steden een maximum voor diefstal van audiovisuele apparatuur.

Bij enkele verzekeraars geldt voor het hele land een maximum.
Terug naar boven

Terug naar de hoofdpagina inboedelverzekeringen

Bereken hier uw pakketverzekeringen

Telefoonverzekering

Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel | Kvk 30124113 | Kifid 300.006253 | AFM 12009689 |