Verzekerings- en Adviesburo H. Snabel op Linkedin
Verzekerings- en Adviesburo H. Snabel op Facebook
Blog van Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel
klik hier als u de mobile website wil gebruiken
✅ autoverzekering vergelijken ✅ snel opweg met de juiste verzekering
Hans Snabel voor persoonlijk verzekeringsadvies!

Vergelijk hier uw zorgverzekeringen incl. collectiviteitskorting de Zorgvoordeelpolis
Aansprakelijkheid (AVP) verzekeren tegen een voordelige premie!
Wat vergoed een inboedelverzekering? Verschillen in inboedelverzekeringen.
Opstalverzekeringen vergelijken bij 15 verschillende verzekeraars | sluit online.
rechtsbijstandverzekeringen vergelijken op voorwaarden en dekking | sluit online.
Pakketverzekeringen vergelijken (inboedel, opstal, aansprakelijkheid, reis en rechtsbijstand) | Sluit online
Upload uw polis voor een vrijblijvende Polischeck!
Uw caravan of vouwwagen verzekeren tegen een voordelige premie!
Uw kampeerauto verzekeren tegen een voordelige premie!
Uw pleziervaartuig verzekeren tegen een voordelige premie!
Reis- en annuleringsverzekeringen vergelijken | online afsluiten is direct dekking
✅ autoverzekering vergelijken ✅ snel opweg met de juiste verzekering
Bestelautoverzekeringen vergelijken met een voordelige premie | online afsluiten

Fietsverzekeringen vergelijken en verzekeren tegen een voordelige premie!
motorfietsverzekeren vergelijken op voorwaarden en premie | sluit online
Oldtimerverzekeringen vergelijken en direct afsluiten!
Pechhulpverzekeringen vergelijken | sluit online.
Het Waarborgfonds Motorverkeer | Hoe zit dat nu precies?
✅ 10% korting op Uw schadeverzekeringen ✅ maak hier snel premieberekeningen ✅ sluit online!
Bestelautoverzekeringen vergelijken met een voordelige premie | online afsluiten
Vrachtautoverzekeringen vergelijken en afsluiten | Altijd 10% korting op vrachtautoverzekeringen
zakelijke verzekeringen inventaris, bedrijfsgebouw, aansprakelijkheid | 10% online korting!
Upload uw polis voor een vrijblijvende Polischeck!
Onafhankelijk Hypotheek advies - hanssnabel.nl
Kies voor digitale polissen en beheer deze met een app!
Download hier Uw verzekerings documenten | schadeformulieren en polisvoorwaarden
Dienstverleningsdocument/Advieswijzer
Over ons en reviews van Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel.
Adresgegevens van Hans Snabel Verzekeringen. 📞 06-123 70 402
Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel op Linkedin
Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel op Facebook
BLOG/RSS feeds verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Inventarisverzekering

bedrijfsschadeverzekering

zakelijkeverzekering vergelijken
Logo van Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel
Bereken en vergelijk zelf onze voordelige autoverzekeringen
Handshake logo Hans Snabel Verz. en Adviesburo

Ook voor uw zakelijke verzekeringen zoals; inventaris, bedrijfsgebouw, aansprakelijkheid, bedrijfsschade en rechtsbijstand kunt u bij ons terecht voor een persoonlijk advies.

Voor uw zakelijke verzekeringen maken wij graag een vergelijking voor u bij;

Aegon Verzekeringen, ASR Verzekeringen, Avero Achmea,  Nationale Nederlanden en Reaal Verzekeringen.


Zo bent u verzekert van een verzekeringspakket die precies aansluit op uw bedrijf. Of het nu gaat om een cafetaria, dierenwinkel, internetbedrijf, kantoorgebouw, klussenbedrijf of een ijssalon ieder bedrijf loopt andere risico's en heeft andere verzekeringen nodig die wij graag samen met u inventariseren. Onderstaand geven wij u graag wat algemene informatie over de verzekeringen die wellicht voor u interessant zijn.

  

U bevindt zich hier: Home > Zakelijke-verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Inventarisverzekering

Gebouwenverzekering

10% korting bij oversluiten!

Bereken het MKB pakket

Bereken het ZZP pakket

Zakelijke verzekeringen


De Bedrijfaansprakelijkheidsverzekering (AVB)


Bedrijven kunnen net als particulieren in situaties terechtkomen, waarin er sprake is van een aansprakelijkheidsrisico. Klanten, maar ook afnemers en distributeurs kunnen een bedrijf

 aansprakelijk stellen voor uiteenlopende situaties. Ook werknemers kunnen bij het uitvoeren van

hun werkzaamheden schade oplopen, waarvoor het bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld.


Om de financiële gevolgen van aansprakelijkheid van het bedrijf te verzekeren, kan er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bestaat over het algemeen uit drie verschillende hoofddekkingen, die hier onder meer aan de orde worden gesteld.

  Dekking bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringDe bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt onder meer dekking voor producten- en dienstenaansprakelijkheid.

Bijvoorbeeld als een medewerker bij het uitvoeren van een klus waterschade veroorzaakt bij de klant als gevolg van het niet goed plaatsen van een dakkapel en hierdoor schade ontstaat.


Er wordt met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook dekking geboden voor werkgeversaansprakelijkheid.

Een schilder die tijdens het werk van de ladder valt en een arm breekt of kapotte kleding daaraan overhoudt kan lichamelijk letsel of materiële schade krijgen. In dat geval biedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid.


De laatste dekkingsvorm van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering betreft de bedrijfsaansprakelijkheid.

Deze dekking heeft betrekking op alle schade die niet rechtstreeks gekoppeld is aan het verlenen van diensten of aan de werkzaamheden,

die door medewerkers van het bedrijf worden uitgevoerd.

De koeien van een agrarisch ondernemer kunnen bijvoorbeeld uitbreken en schade aanrichten bij de buurman, die akkerbouwer is.
Afsluiten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het verstandig om de dekking van de verzekering aan te laten sluiten

bij de bedrijfssituatie.

Indien een bedrijf uitsluitend in Nederland actief is, zal het vaak niet nodig zijn om bijvoorbeeld een werelddekking te nemen.

Ook als medewerkers bijvoorbeeld geen auto van de zaak hebben of gebruiken tijdens werktijd, dan is er veelal geen werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen noodzakelijk.

Indien het bedrijf over een personeelsvereniging beschikt, dan hoeven deze leden geen afzonderlijke dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid

af te sluiten als de werkgever al over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikt.Biedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook dekking buiten Nederland?


Ja, in principe is er sprake van een standaard werelddekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

In elk geval geldt dat als de ondernemer op reis gaat voor het bedrijf naar het buitenland, dat de particuliere aansprakelijkheid

overal gedekt is op de hele wereld. Dus zonder uitsluitingen.

Voor het verrichten van bedrijfsactiviteiten in het buitenland geldt dat er over de hele wereld dekking wordt verleend op basis van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar daar kunnen de Verenigde Staten en Canada van uitgesloten zijn.

Deze uitsluiting van de dekking voor bijvoorbeeld het exporteren van producten wordt gedaan, omdat er in Canada en de Verenigde Staten

andere dan gebruikelijke rechtspraak geldt en er extreem hoge claims bij een bedrijf kunnen worden neergelegd.

De uitsluiting van Canada en de Verenigde Staten verschilt per verzekeraar. Het is dus ook goed mogelijk dat Canada en de Verenigde Staten

bij de ene verzekeraar onder de werelddekking vallen en bij een andere verzekeraar worden uitgesloten.

Daarnaast is het ook mogelijk om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met alleen een dekking in Europa of alleen in Nederland, dit afhankelijk van de bedrijfssituatie.Vallen flexibele arbeidskrachten ook onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?


Ja, ook flexibele arbeidskrachten zoals uitzendkrachten, die op tijdelijke basis in het bedrijf werken, vallen onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt een uitgebreide dekking voor alle werknemers en arbeidskrachten binnen het bedrijf.

Dat betekent dat ook stagiaires binnen het bedrijf onder de dekking van deze verzekering vallen.

Zelfs vrijwilligers, die diensten verrichten binnen het bedrijf of voor het bedrijf vallen onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft dus betrekking op alle arbeidskrachten binnen een bedrijf, of dit nu om medewerkers gaat,

die in dienst van het bedrijf zijn of om flexibele ingeleende medewerkers.

Zelfs huisgenoten die uit hoofde van het bedrijf werkzaamheden verrichten of diensten verlenen vallen nog onder de strekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De dekking heeft onder meer betrekking op de werkgeversaansprakelijkheid en product- en dienstaansprakelijkheid.

Ook als er aanvullende dekkingen zijn, vallen de verschillende arbeidskrachten onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Terug naar boven


Bedrijfsschadeverzekering


Een bedrijf loopt altijd risico's ten aanzien van onverwachte gebeurtenissen, die verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Daarbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan brand in het bedrijfspand, waardoor de bedrijfsuitvoering stil komt te liggen en als gevolg daarvan een forse schadepost ontstaat.

Het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering biedt uitkomst als de bedrijfsvoering stagneert.

Met betrekking tot het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering zijn er uiteenlopende mogelijkheden ten aanzien van de dekking, die hier onder meer besproken zullen worden.
Dekking bedrijfsschadeverzekeringDe bedrijfsschadeverzekering biedt dekking aan de financiële gevolgen van stagnatie van een bedrijf, die veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden zoals brand, inbraak, blikseminslag, storm of regen. De dekking van de bedrijfsschadeverzekering onderscheidt in principe twee verschillende elementen.

In de eerste plaats wordt er met de verzekering dekking geboden tegen de doorlopende vaste lasten en de brutowinst van het bedrijf.

Daarnaast worden extra kosten vergoed die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om de bedrijfsvoering weer op gang te krijgen, waarbij er

gedacht kan worden aan het huren van een vervangend bedrijfspand.

Doorgaans valt ook de schade die een bedrijf kan leiden als gevolg van een calamiteit bij een toeleverancier onder de dekking van de bedrijfsschadeverzekering. Er kunnen zich immers ook bij een toeleverancier onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor de eigen bedrijfsvoering in gevaar komt. Ook dit risico behoort doorgaans dus tot de dekking van een bedrijfsschadeverzekering.Wat is een bedrijfsschadeverzekering?


Een bedrijfsschadeverzekering is bestemd voor bedrijven die zich willen verzekeren tegen de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand als gevolg van calamiteiten, die zich kunnen voordoen. Met een bedrijfsschadeverzekering kan er een vergoeding worden verkregen als de bedrijfsvoering stagneert als gevolg van bijvoorbeeld een brand, storm of inbraak.

Ook regenschade en blikseminslag zijn calamiteiten waartegen de bedrijfsschadeverzekering dekking biedt.

Indien een bedrijfspand te maken krijgt met een van de genoemde gebeurtenissen en de bedrijfsvoering komt daardoor tot stilstand,

kunnen de financiële gevolgen ernstig zijn. Het bedrijf heeft namelijk te maken met doorlopende vaste lasten en met een terugval in de brutowinst. Ook kunnen er extra kosten worden gemaakt als het bedrijf tijdelijk op een andere locatie de bedrijfsvoering wil doorzetten.
Wat is de uitkeringstermijn van een bedrijfsschadeverzekering?De verzekeringsmaatschappijen hanteren doorgaans een standaard uitkeringstermijn, die in de polis van de bedrijfsschadeverzekering wordt opgenomen. Over het algemeen wordt een termijn van 52 weken gehanteerd, waarin er een uitkering vanuit de verzekering verstrekt kan worden aan het bedrijf, waarvan de bedrijfsvoering tot stilstand is gekomen. Bedrijven kunnen in overleg met de verzekeraar naar wens de termijn van uitkering langer maken of verkorten. Een langere termijn van uitkering heeft natuurlijk invloed op de premie van de bedrijfsschadeverzekering, want die zal daardoor stijgen. Een lagere premie van de bedrijfsschadeverzekering ligt voor de hand als de uitkeringsduur van de bedrijfsschadeverzekering korter zal zijn dan de standaard periode. De uitkeringstermijn is bij brand bijvoorbeeld niet gekoppeld aan de heropening van de zaak, maar wel gekoppeld aan het oorspronkelijke winstniveau. Dat betekent dat bij een uitkeringsduur van 52 weken een bedrijf na 24 weken weer de deuren opent de uitkering uit de bedrijfsschadeverzekering nog kan doorlopen.

De uitkering loopt dan door tot het moment van het oude winstniveau met een maximum van 52 weken.

Bij het maken van een keuze voor een kortere of langere uitkeringsperiode van de bedrijfsschadeverzekering kan er rekening worden gehouden met de aard van het bedrijf en met de risico's die de ondernemer bij calamiteiten verzekerd wil hebben.Hoe komt het verzekerd bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering tot stand?Er zijn verschillende mogelijkheden om het verzekerde bedrag van een bedrijfsschadeverzekering te berekenen.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste kosten en variabele kosten.

Bij vaste kosten kan er gedacht worden aan huur en het doorbetalen van salarissen.

Vaste kosten zijn niet afhankelijk van de omzet en variabele kosten wel.  Daar worden namelijk onder meer verpakkingskosten mee bedoeld en energielasten. De berekening van het verzekerd bedrag kan plaatsvinden door de nettowinst plus de vaste kosten te berekenen of door de brutowinst minus de variabele kosten te berekenen. In beide situaties is de uitkomst van de berekening het bedrijfsschadebelang.

Doorgaans wordt bij het vaststellen van het verzekerde bedrag de voorkeur gegeven aan het berekenen van de brutowinst minus de variabele kosten. Deze gegevens zijn namelijk eenvoudig beschikbaar. Bij een sterk wisselende omzet kan er worden uitgegaan van een voorlopig verzekerd bedrag, waarbij aan het einde van het boekjaar wordt beoordeeld wat het werkelijke verzekerde belang is.

Achteraf kan er dan een aanpassing van de premie van de bedrijfsschadeverzekering plaatsvinden.
Terug naar boven


Gebouwenverzekering


Brand, lekkage en blikseminslag zijn zomaar gebeurtenissen die een bedrijfspand ernstige schade kunnen toebrengen. Er kan bescherming worden geboden tegen deze risico's door een gebouwenverzekering af te sluiten.

De strekking van een gebouwenverzekering is erin gelegen het bedrijfspand te verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden die financiële schade tot gevolg kunnen hebben. Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot de uitgebreidheid van de dekking van de gebouwenverzekering.

De dekking van de gebouwenverzekering zal hieronder verder worden verklaard.
Dekking gebouwenverzekeringBedrijven kunnen zelf in grote mate bepalen welke dekking er geboden wordt met de gebouwenverzekering.

Er wordt dan ook de mogelijkheid geboden om het pand alleen tegen de risico's van storm en brand te verzekeren.

Wie een grotere bescherming wenst voor het bedrijfspand, kan uiteraard voor een meer uitgebreide dekking kiezen.

Bij een uitgebreidere dekking voor de gebouwenverzekering is het mogelijk om ook schade aan het gebouw als gevolg van inbraak of

vandalisme te verzekeren. Dat geldt ook voor water dat in het gebouw terecht komt als gevolg van een gesprongen leiding, die buiten het pand zelf is gelegen of voor water uit de sprinklerinstallatie met schade als gevolg.

Ook de gevolgen van regen, sneeuw en hagel, die anders dan door openstaande ramen of deuren naar binnenkomt, kan tot een uitgebreide dekking van de gebouwenverzekering behoren.Wat is verzekerd met een gebouwenverzekering?Met een gebouwenverzekering wordt het bedrijfspand verzekerd tegen onvoorziene gebeurtenissen.

De gekozen dekking van een gebouwenverzekering bepaald welke risico's er verzekerd zijn.

Bij een standaard dekking voor de gebouwenverzekering is er sprake van bescherming als gevolg van brand, storm en blikseminslag.

De dekking van de gebouwenverzekering kan naar wens worden uitgebreid met aanvullende bescherming.

De uitgebreide dekking heeft onder meer betrekking op waterschade als gevolg van regen, sneeuw of hagel die niet door ramen of deuren het bedrijfspand binnen is gekomen en op waterschade als gevolg van gesprongen waterleidingen, die zich niet in het bedrijfspand zelf bevinden.

Ook schade als gevolg van vandalisme, inbraak of diefstal aan het bedrijfspand kan meeverzekerd worden door voor een uitgebreide dekking van een gebouwenverzekering te kiezen. Daarnaast is het ook nog mogelijk om aanvullende zaken zoals belettering, zonweringen en glas onder de dekking van een gebouwenverzekering te laten vallen. Verder bestaat de mogelijkheid om huurdersbelang mee te verzekering als onderdeel van de gebouwenverzekering.

De risico's van gebeurtenissen kunnen dus worden afgewogen op basis waarvan er voor een basis dekking of complete dekking van de gebouwenverzekering wordt gekozen.Wat betekent huurdersbelang bij een gebouwenverzekering?De eigenaar van een pand sluit een gebouwenverzekering af, maar als het pand gehuurd wordt door een ander bedrijf, kunnen zich situaties voordien waarin de dekking van de gebouwenverzekering niet voorziet.

Dat is bijvoorbeeld het geval als de huurder van het bedrijfspand een grote verbouwing heeft uitgevoerd, waardoor bijvoorbeeld de indeling van het pand gewijzigd is en het pand in waarde is gestegen. Deze verbouwingen of aanpassingen vallen niet direct onder de bestaande dekking van de gebouwenverzekering. Er bestaat dan de mogelijkheid om het zogenaamd huurdersbelang mee te verzekeren.

De gebouwenverzekering wordt in dat geval uitgebreid met de dekking huurdersbelang, waardoor ook schade aan de aangebrachte verbouwingen of aanpassingen van het pand is verzekerd.

Overigens geldt ook voor een eigenaar van een bedrijfspand dat niet verhuurd wordt, maar wel verbouwd, dat deze aanpassingen moeten worden doorgegeven aan de verzekeraar, waar de gebouwenverzekering is ondergebracht.

Dus ook huurders van een bedrijfspand die van plan zijn om een verbouwing te laten uitvoeren, kan aangeraden worden om een huurdersbelangverzekering af te sluiten. Het gaat dan wel om verbouwingen of aanpassingen die op rekening van de huurder zijn uitgevoerd.Moet het bedrijfspand getaxeerd worden voor een gebouwenverzekering?In de polis van de gebouwenverzekering zal een verzekerd bedrag moeten worden opgenomen.

Er zijn een aantal mogelijkheden om het verzekerd bedrag van het gebouw vast te laten stellen.

De meest aangewezen manier om discussies met de verzekeraar te voorkomen als er zich grote schade heeft voorgedaan is het laten uitvoeren van een taxatie van een erkend taxateur.

Door een deskundigentaxatie te laten opstellen staat de verzekerde waarde voor de gebouwenverzekering vast.

Als er een deskundigentaxatie is uitgevoerd, heeft deze vaak een geldigheid van drie jaren.

Een andere optie is gebruik te maken van de zogenoemde partijentaxatie, waarbij de verzekerde zelf het te verzekeren bedrag opgeeft aan de verzekeraar. In dat geval kan er natuurlijk wel discussie ontstaan over de waarde van het bedrijfspand als er zich een schadegebeurtenis heeft voorgedaan. De verzekeringsmaatschappij zal dan echt de bovenmatigheid moeten aantonen.

Een indexclausule in de polis van de gebouwenverzekering zorgt ervoor dat de verzekerde waarde van het bedrijfspand meestijgt.


Terug naar boven


Inventarisverzekering


Een bedrijfspand is voorzien van inventaris en dat kan variëren van bureaustoelen tot een computernetwerk en van machines tot een voorraad producten. In principe valt alles wat niet onlosmakelijk met de vloer verbonden is onder de noemer inventaris. Er kunnen zich in elk bedrijfspand situaties voordoen waardoor er schade ontstaat aan de inventaris. Bij een inbraak kunnen er bijvoorbeeld delen van de inventaris worden ontvreemd en bij brand kan er ernstige schade worden toegebracht. Bedrijven en organisaties kunnen hiervoor een inventarisverzekering afsluiten zoals een particulier voor de inboedel een inboedelverzekering afsluit. Met betrekking tot de dekking van de inventarisverzekering zijn er diverse opties, die hieronder aan de orde zullen komen.
Dekking inventarisverzekeringOp de inventarisverzekering kunnen verschillende dekkingen van toepassing zijn.

De meest uitgebreide dekking van een inventarisverzekering heeft betrekking op alle schade aan de inventaris die ontstaat door brand,

rook- en roetschade, inbraak, lekkages, storm en andere van buitenkomend onheil.

Ook ontploffingen, beroving van personeel. Hagel, vee en paarden en uitlekkende olie vallen onder de dekking van een inventarisverzekering.

De inventarisverzekering is niet alleen van toepassing op de inventaris in het bedrijfspand, maar ook op roerende zaken rond het bedrijfspand zoals tuinmeubelen, parkeerinstallaties, hefbomen en lichtreclames. De meeste verzekeraars bieden bij een inventarisverzekering ook dekking tegen eventueel ontstane gevolgschade. Dat betekent dat de schade wordt vergoed die ontstaan is aan de goederen en inventaris van de verzekerde ten gevolge van een gebeurtenis bij derden, bijvoorbeeld in het naastgelegen bedrijfspand.
Welke dekking biedt een inventarisverzekering?Een inventarisverzekering biedt dekking voor schade aan de inventaris van een bedrijfspand.

Er kan schade ontstaan aan de inventaris als gevolg van inbraak, maar ook ten gevolg van brand of door waterlekkage.

De financiële schade die kan ontstaan wordt gedekt met een inventarisverzekering en dat geldt meestal ook voor eventuele gevolgschade.

Bij gevolgschade is er sprake van schade aan de inventaris in of rond het bedrijfspand, waarbij de oorzaak gelegen in een onvoorziene gebeurtenis bij een derde partij. Dat kan bijvoorbeeld aan aangrenzend bedrijfspand zijn, waar zich omstandigheden kunnen voordoen die schade veroorzaken aan de inventaris van de verzekerde. Veelal kiezen bedrijven voor de meest uitgebreide dekking van een inventarisverzekering, waarbij ook rook- en roetschade bijvoorbeeld onder de dekking van de verzekering valt.

Tot de inventaris behoren niet alleen bedrijfsmeubelen zoals bureaus en archiefkasten, maar ook computers,

lichtreclame en bijvoorbeeld tuinmeubelen.

Verder geldt er voor de handelsgoederen, bijvoorbeeld een opgeslagen voorraad producten dat het deel uitmaakt van de inventarisverzekering.

De verzekerde waarde kan echter wel verschillen met betrekking tot de inventaris en de handelsgoederen in het bedrijfspand.
Wat is de verzekerde waarde bij een inventarisverzekering?


 

Bij de verzekerde waarde van een inventarisverzekering wordt er een onderscheid gemaakt tussen de nieuwwaarde en de handelswaarde of markwaarde. Het is mogelijk om de inventaris zoals computers, lichtreclame en kantoormeubelen te verzekeren tegen nieuwwaarde.

Daarbij wordt dan vaak wel de stelregel gehanteerd dat de inventaris niet ouder is dan drie jaar.

Voor de handelsvoorraad geldt dat er geen sprake is van nieuwwaarde, maar wordt er gesproken over de marktwaarde van de handelsvoorraad.

Als er sprake is van kant-en-klare handelsgoederen wordt de verzekerde waarde van deze voorraad tegen inkoopwaarde verzekerd.

Bij fabrieksgoederen is er weer een andere verzekerde waarde van toepassing. Hulp- en grondstoffen worden bijvoorbeeld verzekerd tegen

de inkoopprijs en voor halffabricaten geldt dat de verzekerde waarde bestaat uit de grondstofkosten plus de fabricagekosten.

Bij een voorraad gereed product betreft zoals al eerder aangegeven de verzekerde waarde van de integrale kostprijs.

Bij een inventarisverzekering kan er dus sprake zijn van verschillende verzekerde waarden indien er een combinatie van inventaris en handelsvoorraad aanwezig is.
Hoe wordt de premie van een inventarisverzekering berekend?


 

De premie van de inventarisverzekering komt tot stand op basis van een aantal bepalende factoren.

Een van de bepalende factoren voor het vaststellen van de premiehoogte is de uitgebreidheid van de dekking.

Ook de aard van het bedrijf en de brandgevaarlijkheid bij de wijze van bedrijfsuitoefening kunnen een belangrijke factor zijn bij het berekenen van de premie van de inventarisverzekering. Daarnaast kan ook de bouwwijze en gebruikte materialen voor het bedrijfspand van invloed zijn.

De mate waarin preventiemaatregelen zijn genomen om de risico's van onvoorziene gebeurtenissen te beperken zijn zeker een factor,

die de hoogte van de premie kan doen stijgen of dalen. Indien er ook nog sprake is van een hoog eigen risico kan de premie van de inventarisverzekering naar beneden bijgesteld worden. Daarnaast bieden de verzekeraars concurrerende prijzen ten aanzien van elkaar,

zodat het de moeite waard kan zijn om de premies van de inventarisverzekering door ons te laten vergelijken.
Terug naar boven

                                                                                    10% korting bij Aegon, ASR, Avero, Reaal en Nationale Nederlanden!


Beste ondernemer,


Op deze pagina geven wij U een kleine indruk wat voor risico's U als ondernemer wellicht loopt en wenst te verzekeren.

Misschien heeft u al dergelijke verzekeringen voor uw onderneming afgesloten zoals de inventaris, gebouwen, aansprakelijkheid of bedrijfsschadeverzekering. U zal misschien ervaren dat de kosten aangaande die verzekeringen best wel in de papieren lopen...


Wij bieden u graag geheel vrijblijvend aan uw verzekering(en) opnieuw te inventariseren, dit uiteraard geheel kostenloos.

Besluit u verzekeringen naar ons kantoor over te zetten dan verzekeren wij u in elk geval een korting van 10% op de huidige premie

die u nu betaald indien ondergebracht bij; Aegon, ASR Verzekeringen, Avero Achmea, Reaal en Nationale Nederlanden.


Neem contact met ons op voor informatie over de bedrijfsverzekeringen of indien u andere vragen heeft.

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onderstaand invulformulier.


Met vriendelijke groet,

Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel


Hans snabel

Uw Voornaam/Achternaam

Straat en huisnummer bedrijf

Telefoonnummer

Hans, ik wil geheel vrijblijvend graag meer informatie, neem contact met mij op!

Korting op Uw verzekeringen

Alleen bij Verz. en Adviesburo Hans Snabel

10% korting bij Aegon, ASR, Avero en Reaal verzekeringen!

 Verzekerings- en Adviesburo Hans Snabel | Kvk 30124113 | Kifid 300.006253 | AFM 12009689 |